Avalcon

 • Suurenna fontin kokoa
 • Fontin oletuskoko
 • Pienennä fontin kokoa

Varmista hankkeesi onnistuminen


Talonrakentaminen

Liike-, toimisto-, teollisuus ja asuinrakennukset

 • Projektinjohtokonsultointi
 • Tarveselvitykset
 • Hankesuunnittelu
 • Suunnittelun ohjaus
 • Rakennuttaminen
  • rakentamisen valmistelu
  • rakentamisen ohjaus ja valvonta
  • vastaan- ja käyttöönotto
 • Takuuajan palvelut
 • Työmaavalvonta

Infrarakentaminen

Rautatiet, tiet, kunnallistekniikka ja ympäristötekniikka

 • Asiantuntijapalvelut
 • Projektinjohto
 • Hankesuunnittelu
 • Suunnittelunohjaus
 • Rakennuttaminen
 • Valvonta
 • Hankintapalvelu
 • Suunnittelupalvelut
  • aluesuunnittelu
  • tie- ja katusuunnittelu
  • kunnallistekninen suunnittelu
  • pohjatutkimukset

Kiinteistöt

Liike-, toimisto-, teollisuus ja asuinrakennukset

 • Kiinteistökehitys
 • PPP-konsultointi
 • Tekniset ja taloudelliset Due Diligence-palvelut
 • Kuntoarviot
 • Tietomallit (BIM)

Kouluttaminen

Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus, CE-merkintä ja dokumentointi -koulutuksessa saat käytännön tietoa ja ohjeita rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuuden ilmoittamisesta ja tarkistamisesta, CE-merkinnästä ja oikeanlaisesta dokumentoinnista. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen tiedät, miten prosessi menee, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mistä etsiä tietoa.

 • Valmistajille
 • Arkkitehdeille ja suunnittelijoille
 • Hankkeen vaatimusten määrittelijäille
 • Urakoitsijoille ja rakennushakkeeseen ryhtyville
 • Jakelijoille, rautakauppojen ja jälleenmyyjien edustajille
 • Rakennusalalla toimiville, jotka ovat tekemisissä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden kanssa, esim. hankinnasta vastaaville, työmaainsinööreille, tuote- ja laatupäälliköille, asentajille